Aflevering 404 – Common Ground

Datum: 2018-12-06 16:31:17
0
0
  

Auteur:
Regisseur:
Duur:
59 min
Uitzenddatum:
25 november 2018

Dit seizoen lijkt met deze vierde aflevering eindelijk echt goed op dreef te zijn. Met een beetje inspiratie van onder andere The Revenant, The Village en The Blair Witch Project geeft deze aflevering van schrijfster Joy Blake, die eerder verantwoordelijk was voor de aflevering First Wife, ons een mix van spanning, verrassing en emotie.

De vorige aflevering, The False Bride, liet zowel het verhaal van Claire en Jamie als dat van Brianna en Roger open met een vraagteken. Claire en Jamie waren tijdens hun tocht door Amerika verliefd geworden op het land, en besloten zich te settelen in Fraser’s Ridge. De hoop op een liefdevolle en succesvolle toekomst was duidelijk van hun gezichten af te lezen. Bij Brianna en Roger eindigde het verhaal minder hoopvol, nadat Brianna het huwelijksaanzoek van Roger op het Schots festival heeft afgewezen. Roger wilde niet eens meer naar Brianna kijken en bleef eenzaam achter.

Het feit dat we elkaar als mensen nodig hebben en samen een gemeenschap vormen, staat echter centraal in deze aflevering. De personages gebruiken daarbij communicatie. Ze schrijven brieven, praten over de telefoon, graveren hun initialen in bomen en gebruiken handgebaren. Documenten uit het verleden maken communicatie over de eeuwen heen mogelijk. En het is deze (mis)communicatie die relaties opbouwt. Jamie en Claire zijn vaak alleen, maar kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Familie en gemeenschap vormen al vanaf het eerste moment een focuspunt in Outlander, wat redelijk uniek is in een entertainmentwereld die zich voornamelijk richt op eenzame helden.

Wat deze aflevering met name laat zien, is dat de personages elkaar nodig hebben. Marsali verlangt als zwangere vrouw naar haar moeder, en is niet bang de hulp te zoeken die ze nodig heeft bij Claire. The Fraser’s zoeken acceptatie bij de Cherokee, omdat ze samen het land zullen bewonen en samen de eenzaamheid in de bergen moeten trotseren. De verbannen Cherokee, de Tskili Yona, laat zien wat er met een man gebeurt als hij zijn gemeenschap verliest. Het zijn deze emoties van gemeenschap die de beslissing van Brianna om alleen verder te gaan in eenzaamheid versterken.Jamie & Claire
Maar laten we aan het begin beginnen. We starten de aflevering met Jamie, die het aanbod van Lord Tryon aanneemt om zijn eigen gemeenschap te beginnen in Fraser’s Ridge. De documenten die hij hierbij tekent en achterlaat zijn een herinnering voor toekomstige generaties, waarmee voor historicus Roger het bewijs wordt geleverd dat Claire de liefde van haar leven heeft gevonden. Maar ook daarmee lopen we een beetje vooruit op de zaken…

De deal met Tryon is nog net geen deal met de duivel, maar met een politicus. In essentie koopt Tryon de loyaliteit van Jamie, die hem zijn woord geeft op te komen voor zijn land. Zoals door Claire al voorspeld, lopen de koloniale spanningen echter al flink op. Er is een groepering genaamd de Regulators, die het niet eens zijn met de hoge belastingen die zij aan de hogere heren moeten betalen. En Tryon laat hier geen onduidelijkheid over bestaan. Mochten er opstanden ontstaan, dan zal Jamie zijn kant van de deal moeten nakomen.

Claire en Marsali zijn ondertussen bezig met het verzamelen van de eerste noodzakelijke spullen om hun leven in de bergen te kunnen beginnen. Het is overduidelijk dat Claire hierbij haar dochter mist, die ze alleen heeft moeten achterlaten in de 20e-eeuw. Marsali heeft niets liever dan Claire’s hulp bij de bevalling, maar Brianna zal het zonder haar moeder moeten doen net als Claire het een groot deel van haar leven ook zonder ouders heeft moeten doen. En hoewel Claire niet bepaald een fan is van Marsali’s moeder, Laoghaire, herkent ze de eenzaamheid van Marsali. Claire toont al moeder enkel warmte richting Marsali.

Claire herinnert zich de eenzaamheid als dochter van afwezige ouders, een situatie die inmiddels herkenbaar is voor Brianna. Met zowel het verlies van Frank als van Claire zal Brianna het net als Marsali in haar eentje moeten doen. Jamie probeert haar nog te troosten met de gedachte dat ook hij dankbaar was aan de herinneringen van Claire in haar afwezigheid. En met die woorden start hun avontuur in de wildernis.


Claire en Jamie zijn blij eindelijk hun leven samen te starten en kijken vol trots naar het land dat voor hen ligt en nu van hen is. Met hulp van Young Ian beginnen ze hun stuk land af te bakenen aan de hand van palen met rode lintjes, wat toch een beetje vreemd voelt. Het land werd eigenlijk bewoont door de Cherokee, die nu moeten wijken voor de vele immigranten vanuit Europa. Het voelt raar dat het land nu simpelweg door de Engelsen kan worden weggegeven.

Toch was dit volgens schrijfster en uitvoerend producent Toni Graphia de realiteit: “We dachten dat het wel interessant zou zijn om te laten zien hoe immigranten met staken de grenzen van hun land markeerden, en hoe deze grenzen afhankelijk waren van unieke kenmerken in het landschap zoals de ‘Witness Trees’. De locatie-afdeling heeft zijn werk goed gedaan bij het zoeken naar unieke bomen in Schotland.”

De Cherokee willen dan ook direct demonstreren dat zij dit landschap eigenlijk bezitten. Dreigend stappen ze dichter naar Claire en Jamie, die aan de hand van lichaamstaal probeert te tonen dat hij geen kwaad in de zin heeft. Zijn mes laat hij vallen in de grond, zijn armen zijn uitgestrekt en zijn handen open. Ondanks dat mondelinge communicatie niet mogelijk lijkt te zijn, is het deze manier van communicatie die vrede uitbeeldt.En terwijl het eerste gevaar geweken lijkt te zijn, zien Claire en Jamie de kans Fraser’s Ridge verder op te bouwen. Samen werken ze als een team om een toekomst voor hun nieuwe gemeenschap te kunnen garanderen.

Ondertussen horen we de stem van Roger, die zich behoorlijk eenzaam voelt na zijn breuk met Brianna. Hij zit behoorlijk chagrijnig achter zijn bureau en kan de flauwe grappen van zijn collega niet bepaald waarderen. Roger is duidelijk niet zijn vrolijke zelf, maar heeft eigenlijk niemand bij wie hij hiermee terecht kan. Vanaf de stapel pakt hij het boek dat hij eerder van Brianna heeft gekregen en begint door het boek te bladeren tot zijn oog valt op een foto van Grandfather Mountain. De voice-over van Roger verbindt de geschiedenis van Fraser’s Ridge uit het boek van Brianna met de werkzaamheden van Claire en Jamie in de 18e-eeuw bij het bouwen van hun huis.

De hoop op een vreedzaam leven blijkt echter stilte voor de storm te zijn. Opnieuw brengen de Cherokee een bezoekje aan Claire en Jamie. Ze hebben de eerder geplaatste palen uit het land getrokken, waarmee ze laten zien dat ze het niet bepaald eens zijn met de komst van de nieuwe bewoners. Hoewel Jamie niet kan verstaan wat er wordt gezegd, is de boodschap duidelijk: dit land is niet van jullie.


Claire overweegt nog het huis te verplaatsen, maar ook daar zullen de Cherokee hen waarschijnlijk achtervolgen. Dit is de plek, dat heeft het landschap met Jamie gecommuniceerd, verplaatsen is geen optie. Jamie besluit eens met John Quincy Myers te praten. Misschien dat hij een manier heeft om bevriend te raken met de Cherokee.

De Cherokee blijken echter niet hun enige probleem te zijn. ’s Nachts overvalt een beer hun kamp, die hun voorraad vlees heeft gestolen. Volgens Myers gaat het hierbij om Tskili Yona, een soort kwaadaardige beer waar ook de Cherokee last van hebben. Voor het probleem met de Cherokee kan Myers wel een oplossing bieden. Het ruilen en schenken van goederen is de manier van communiceren wanneer taal een barrière vormt. Ook nu deelt Myers zijn vlees met Jamie om te laten zien dat ze samen sterker zijn dan alleen.Als Claire, Jamie en Young Ian die avond gaan slapen worden ze opgeschrikt door het geluid van een beer. Rollo rent direct naar buiten op het gegrom af terwijl Jamie zijn pistool tevoorschijn haalt. Het gekreun blijkt echter niet van een beer te zijn, maar van een man. John Quincy Myers ligt op de grond, zijn buik opengehaald met een klauw. En terwijl Claire haar best doet als arts, gaat Jamie op zoek naar de beer Tskili Yona.

Gewapend met een toorts in de ene hand en een vuurwapen in de andere rent hij het bos in. Hij pauzeert, niet wetende waar de beer precies naar toe is gegaan. En terwijl de Cherokee bij het kampvuur op een spirituele manier de strijd aangaat met de beer, gaat Jamie deze fysiek aan. In het donker is het moeilijk te zien, en Jamie mist zijn schot. En terwijl Claire de bijtwonden in de nek van Myers ontdekt wordt het ook voor Jamie duidelijk dat het hier niet om een beer gaat, maar om een man! De Cherokee man draagt een berenvel, schedel en klauwen. Even is Jamie in shock, tot hij uiteindelijk een landmarkering door het lichaam van de Tskili Yona weet te slaan.
Jamie sleept het lichaam van de man mee naar het dorp van de Cherokee, waarna blijkt dat de man inderdaad één van hen is geweest. Hij heeft de gedaante van Tskili Yona aangenomen toen hij uit de gemeenschap werd verbannen. De Cherokee zijn Jamie erg dankbaar en laten blijken dat ze de Engelse taal verrassend genoeg toch wel beheersen. Eerder waren ze van verbale communicatie niet zeker en wilden ze liever enkel lichaamstaal te gebruiken om hun vijandige relatie te bevestigen.

De angst voor Tskili Yona heeft de Fraser’s dichter bij de Cherokee gebracht, waardoor ze uiteindelijk als buren kunnen samenleven. Het leert ons dat mensen eigenlijk niet zo veel verschillen van elkaar, ondanks taalbarrières en verschillende culturen. Menselijk contact verbindt elkaar, zoals we vervolgens ook zien in de ontmoeting tussen Claire en Adawehi. “De dood is een cadeau van de goden, het is niet jouw fout,” waarschuwt Adawehi fluisterend. Een mysterieuze band tussen Claire en Adawehi wordt gesmeden.

Het ultieme doel is bereikt: er is een band gesmeden met de Cherokee, waardoor Jamie en Claire in vrede weer verder kunnen met de bouw van hun thuis. Tenminste… Die vrede duurt in Outlander natuurlijk nooit al te lang, helemaal niet als wij met behulp van Fiona en Roger erachter komen wat hun toekomstig lot is.


Brianna & Roger
Met de informatie uit het boek over koloniaal Amerika en de eerste Schotse immigranten schrijft Roger een brief naar de auteur, van wie hij vervolgens een dikke envelop met nieuwe informatie terugkrijgt. Met de getekende documenten van Jamie weet hij nu zeker hoe het Claire op haar reis terug in de tijd is vergaan.

En hoewel Roger het niet bepaald ziet zitten om contact op te nemen met Brianna, wil hij toch het goede nieuws met haar delen. Het gaat immers om haar ouders, en Roger weet dat Brianna heel graag wil weten of het goed gaat met haar moeder (ook al is het inmiddels 200 jaar geleden). En met het telefoongesprek naar Brianna wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van miscommunicatie. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen blijven verborgen, waardoor Brianna en Roger langs elkaar heen lijken te praten. Ze missen elkaar, maar durven het niet toe te geven, bang voor de reactie van de ander.Het is echter tijdens een bezoek aan Fiona dat hij minder goed nieuws te horen krijgt. Inmiddels is Fiona samen met Ernie het oude huis van Roger ingetrokken, waarmee Roger de pijnlijke herinnering krijgt dat Fiona verder gaat met haar leven terwijl dat van hem stil lijkt te staan. Fiona herkent de ambivalentie op Roger’s gezicht en vraagt hoopvol naar zijn contact met Brianna.

Roger moet vervolgens even van de schrik bekomen als Fiona blijkt te weten wat er zich de afgelopen jaren allemaal heeft afgespeeld in het huis. Natuurlijk weet ze dat Claire terug in de tijd is gegaan om Jamie Fraser te zoeken (De muren zijn niet zo dik als je denkt). Ze heeft zelfs een document liggen waarop het overlijdensbericht van Jamie en Claire staat. Een vuur in Fraser’s Ridge heeft hen het leven gekost in 17.. nog wat. En nog opmerkelijker: als dominee Wakefield over deze documenten beschikten, wat wist Frank dan eigenlijk allemaal over het leven van Jamie?


Roger realiseert zich dat Brianna verslagen zal zijn met dit nieuws. Ze was juist zo blij geweest iets positiefs te horen over het leven van haar moeder in de 18e-eeuw.

“Er was discussie in de writers room over wanneer en hoe Roger informatie over Brianna’s ouders zou vinden,” vertelt Graphia. “Eigenlijk wilden we Roger alles in één keer laten ontdekken, maar we realiseerden ons dat het te moeilijk zou zijn om hem te laten bellen met goed nieuws en het slechte nieuws achter te houden. Dus besloten we hem het overlijdensbericht pas te laten vinden nadat hij het goede nieuws al aan Brianna had verteld. Op die manier wist hij hoe blij Brianna was met het nieuws dat haar moeder in leven was en zag hij nog meer op tegen een telefoongesprek.”

Roger twijfelt of hij informatie voor Brianna moet achterhouden, wetende dat het haar hart zal breken. Hij is ervan overtuigd dat het verleden niet veranderd kan worden en deze kennis zal haar enkel pijn doen.

Als Roger uiteindelijk toch de telefoon oppakt om haar te vertellen over het vuur, blijkt hij al te laat te zijn. Brianna is twee weken geleden naar Schotland vertrokken om haar moeder te bezoeken, waarmee zowel bij Roger als bij ons alle alarmbellen gaan rinkelen. Dit kan maar één ding betekenen… Dit oppervlakkig gebruik van communicatie zal de komende afleveringen nog veel gevolgen hebben!


Bron foto’s: Outlander Online
Reacties

0
0